Uutuuksia

Näytä lisää

Kuulolla

Vuorovaikutusta, kielellistä kehitystä, tunnetaitoja, kehotietoisuutta sekä ajattelun taitoja kehittävät harjoitukset innostavat mielikuvituksen käyttöön ja itseilmaisuun. Tavoitteena on luoda monikanavainen oppimistuokio, jossa kokonaisvaltainen oppiminen tapahtuu aistielämyksien, toiminnan ja keskustelemisen avulla. Kuulolla-materiaali sisältää 131 äänitehtävää ja yli 200 niihin liittyvää ääntä, viittomavideota ja kopioitavaa kuvaa. Yksittäisten ääniefektien lisäksi äänitehtävistä löytyy mm. arvoituksia, muisti- ja päättelytehtäviä sekä selkokielisiä tarinoita. Tarinoiden lukijana on Miljoonasateesta ja Herra Heinämäestä tuttu Heikki Salo.

Kenen ongelma? Haastavat tilanteet koulun arjessa

Opettajan työtä ja oppilaiden oppimista voivat haitata erilaiset konfliktit ja käyttäytymiseen liittyvät ongelmat. Elvén käsittelee kirjassaan sitä, miten opetushenkilöstö saattaa ajatella ja voi toimia kohdatessaan oppilaita erilaisissa haastavissa tilanteissa. Lähtökohtana on vähäeleiseen kohtaamiseen perustuva suhtautumistapa, ja toimintatavat koskevat muun muassa oppilaaseen kohdistuvien vaatimusten sopeuttamista ja konfliktien hallintaa.

Dracula

Hyytävää kauhua nyt ensimmäistä kertaa selkosuomeksi! Jonathan matkustaa Lontoosta kauas Transilvaniaan. Hän aikoo myydä talon eräälle kreivi Draculalle. Pian Jonathan huomaa, että Dracula ei ole mikä tahansa kreivi.

Tulevia koulutuksia

Näytä lisää

VIELÄ EHDIT MUKAAN Konflikteista yhteistyöhön - Haastavien tilanteiden ja käyttäytymisen ymmärtäminen ja ratkaisut arjessa

Koulutus alkaa: 20.4.2017

Mitä paremmin ymmärrämme ihmisen käyttäytymistä ja haastavien tilanteiden syntyä, sitä enemmän meillä on mahdollisuuksia käsitellä konflikteja. Kouluttaja, psykologi Bo Hejlskov Elvén esittelee haastavien tilanteiden ratkaisemisen menetelmiä ja käytännön esimerkkejä sekä kertoo taustalla olevasta tutkimustiedosta. Hän kuvaa käytännönläheisiä periaatteita ja toimintatapoja, joiden avulla työntekijä voi ehkäistä konflikteja syntymästä sekä vahvistaa asiakkaansa kykyä ottaa käyttöönsä omat voimavaransa.

Opike-päivä

Koulutus alkaa: 26.4.2017

Äänet herättävät meissä tunteita ja vaikuttavat käyttäytymiseemme. Mielenkiintoiset äänikokemukset houkuttavat pysähtymään paikoilleen ja antavat mahdollisuuden uusien asioiden oppimiseen. Opike-päivässä sukelletaan äänien maailmaan Maiju Mäen johdolla. Mäen uusi Kuulolla-äänimateriaali sisältää yli 130 äänitehtävää, kopioitavaa kuvaa ja viittomavideota. Mäki avaa konkreettisten esimerkkien avulla, miten Kuulolla-materiaalia voidaan hyödyntää eri käyttäjäryhmien kanssa ja mitä taitoja erilaisten äänitehtävien avulla voidaan oppia. Kuulolla sisältää tehtäviä ja keskusteluita kehosta tunteisiin, kodista kaupunkiin, metsästä viidakkoon ja töistä vapaa-aikaan. Millainen on selkokielinen runo? Miten runoja voi hyödyntää opetuksessa? Suomen kielen opettaja Tuija Takala valottaa esimerkkien avulla selkokielistä runoutta ja antaa vinkkejä runojen opetuskäytöstä. Takala on kirjoittanut selkokielisen runokokoelman Kierrän vuoden, jonka runot johdattavat vuodenaikojen vaihtumiseen ja luonnossa tapahtuviin muutoksiin.

Aktivoi, elävöitä ja osallista -työpaja

Koulutus alkaa: 31.3.2017

Kuinka aktivoida oppilaita ja saada jokaisen ääni kuuluviin? Miten osallistaa heitä pedagogisesti mielekkäällä tavalla? Entä oman opetuksen elävöittäminen? Tämä koulutus on suunnattu kaikille tablettien (iPad) hyödyntämisestä kiinnostuneille opettajille, kouluttajille, avustajille sekä ohjaajille. Osallistujia aktivoivassa työpajassa jaetaan hyviä esimerkkejä ja appseja, joilla rakennetaan pedagogisesti mielekkäitä, uudenlaisia oppimistuokioita. Tämä tukee uuden OPSin henkeä: aktiivinen oppija, oman oppimisen omistajuus ja tvt:n hyödyntäminen.
Oppimateriaalikeskus Opike
Viljatie 4 C
00700 Helsinki
Puhelin: 09 3480 9350
Sähköposti: tilaukset(at)kvl.fi
Opike sosiaalisessa mediassa© Opike 2017