Opike kouluttaa kevätlukukaudella: OPH:n tukemat suositut koulutukset jatkuvat


Selkokieli opetuksessa (2 op), koulutus alkaa 8.2.2024 (koulutus on täynnä)

Mikä suomen kielessä on helppoa tai hankalaa ihmisille, joille lukeminen on haastavaa? Miten kirjoitat sujuvaa selkokieltä? Miten muokkaat omista opetusmateriaaleistasi selkokielisiä?

Monipuolinen koulutus antaa tietoa, mitä selkokieli on ja miten sitä voi hyödyntää oppimateriaaleissa, kirjallisessa viestinnässä sekä puhutussa vuorovaikutuksessa. Koulutuksessa perehdytään selkokirjoittamisen periaatteisiin ja selkokielisiin julkaisuihin erityisesti opetuksen näkökulmasta. Koulutuskerroilla tehdään harjoituksia ja jaetaan selkomateriaalivinkkejä.

Kahdella koulutuskerralla perehdytään selkopuheeseen ja -vuorovaikutukseen. Myös selkopuhetta harjoitellaan koulutuksen aikana käytännössä.

Koulutus on suunnattu perusopetuksen, lukion, ammatillisen opetuksen ja vapaan sivistystyön henkilöstölle (opettajat, koulunkäynnin ohjaajat ja koulunkäyntiavustajat).

 

Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin tukeminen (2,5 op), koulutus alkaa 6.2.2024

(koulutus on täynnä)

Käytännönläheinen koulutus tarjoaa opettajille ja ohjaajille uutta tietoa ja ideoita vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin tukemiseen oppilaiden kanssa, jotka hyötyvät puhetta tukevista ja korvaavista kommunikointikeinoista.

Koulutus sisältää runsaasti esimerkkejä puhetta tukevista ja korvaavista kommunikointikeinoista, kun ryhmässä on erityistä tukea tarvitsevia oppilaita. Koulutuksessa perehdytään kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen haasteisiin opetustilanteissa sekä siihen, millä tavalla kuvia, kommunikointikansioita ja tukiviittomia voidaan käyttää kommunikoinnin ja osallistumisen tukena opetuksessa ja vapaammissa sosiaalisissa tilanteissa. Koulutukseen sisältyy myös tietokoneavusteisen kommunikointisovelluksen (Go Talk Now) neuvontapaja.

Koulutukseen kuuluu 8 koulutuskertaa Teams-verkkoympäristössä ja koulutus toteutuu aikavälillä 6.2.2024 – 18.4.2024.