Uutuuksia

Näytä lisää

Kerron Suomesta

Ellin kiinalainen ystävä Mei saapuu ensi kertaa Suomeen. Mei on kiinnostunut monista Suomeen ja suomalaisuuteen liittyvistä asioista. Mitä suomalaiset harrastavat? Millaisia nähtävyyksiä Suomessa on? Mitä tarkoittaa suomalainen hyvinvointi? Mikä on tyypillistä suomalaista ruokaa? Selkokielinen Kerron Suomesta etenee Ellin ja Mein keskusteluna. Tietokirja esittelee faktoja Suomesta, suomalaisia merkkihenkilöitä ja suomalaisuuteen liittyviä erityispiirteitä. Kirjaa lukiessa saa vastauksia myös Mein mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Jokaisen luvun lopussa on tehtäviä, joiden avulla kirjan käyttäjä voi kerrata lukemaansa

Maresi

Punaisessa luostarissa köyhät ja vainotut tytöt saavat kodin ja koulutusta. Yksi tytöistä on Maresi. Hän on perheestään ensimmäinen, joka osaa lukea. Maresi rakastaa kirjoja ja uusien asioiden oppimista. Eräänä päivänä luostariin tulee tyttö, jonka nimi on Jai. Hän on paennut väkivaltaa ja pahuutta, kuten monet muutkin tytöistä. Tällä kertaa pahuus seuraa luostariin ja uhkaa koko luostarin turvallisuutta. Kirjan on mukauttanut selkokielelle Jolin Slotte ja kääntänyt Laura Lepistö.

Selkokieli – Saavutettavan kielen opas

Leealaura Leskelän Selkokieli – Saavutettavan kielen opas on uusin, laajin ja tarkin kuvaus selkokielestä ja kielellisestä saavutettavuudesta Suomessa. Teoksessa pureudutaan kirjoitetun ja puhutun selkokielen piirteisiin ja ohjeistuksiin konkreettisin ohjein ja ilmiöitä monipuolisesti valottavin esimerkein.

Tulevia koulutuksia

Näytä lisää

VIELÄ EHDIT MUKAAN Tekoäly ja robotit hyvinvoinnin palveluksessa - Kehitysvammaliiton opintopäivät 2019

Koulutus alkaa: 20.3.2019

Robotti työkaverina ja apuna?
Robotit tulevat palvelemaan ihmisiä myös hyvinvoinnin ja hoivan alalla yhä vahvemmin. Työssä robotti ei ole ihmisen korvaaja. Mutta voisiko se olla tuottelias työkaveri, joka ottaa tehtäväkseen raskaat ja tylsät työt?

Kehitysvammaliiton opintopäivillä 20.-21.3.2019 Helsingissä pureudumme tekoälyn mahdollisuuksiin tänä päivänä ja lähitulevaisuudessa. Robotteihin hyvinvoinnin palveluksessa johdattaa kokenut ja palkittu kouluttaja, visionääri ja innostaja Cristina Andersson.

PERUUTETTU Haastavat tilanteet vai haastava käytös?

Koulutus alkaa: 2.4.2019

Kaksipäiväisessä työpajassa tavoitteena on jäsentää ja luoda uutta ja eteenpäin vievää ajattelua ja toimintatapoja erilaisissa mielenterveyttä haastavissa tilanteissa. Tutkitaan nykytilannetta ja tähdätään tulevaan. Työpaja sopii niille, jotka ovat kiinnostuneita ja haluavat kehittää omaa ajatteluaan ja toimintaansa haastavissa tilanteissa niin asumispalveluissa, päivätoiminnoissa tai muuten kehitysvammaisten henkilöiden kanssa toimiessaan.

SeMoCo – Apua käyttäytymisen ymmärtämiseen ja aistihäiriöihin

Koulutus alkaa: 4.4.2019

Peruskurssin tavoitteena on auttaa osallistujia ymmärtämään,
miten aistihäiriöt vaikuttavat käyttäytymiseen ja oppimiseen. Aistijärjestelmän epätasapaino voi ilmetä mm. ali- tai yliherkkyytenä äänille, hajuille, mauille sekä erilaisille visuaalisille tai taktiilisille ärsykkeille. Koulutuksessa paneudutaan käyttäytymisen eri osatekijöihin. Näitä ovat mm. kommunikointi, hyvinvointi, ympäristö, tukiverkosto
ja sensomotoriikka.

Oppimateriaalikeskus Opike
Viljatie 4 C
00700 Helsinki
Puhelin: 09 3480 9350
Sähköposti: tilaukset(at)kvl.fi
Opike sosiaalisessa mediassa© Opike 2019