Uutuuksia

Näytä lisää

Avaimet selkokieleen

Mitä selkokieli on – ja mitä se ei ole? Millaisiin tietoteksteihin ja millaisille organisaatioille selkokieli sopii? Ari Sainion Avaimet selkokieleen vastaa näihin kysymyksiin tekstiesimerkkien kautta. Se kertoo, miten erilaiset tekstit muuttuvat, kun ne mukautetaan selkokielelle. Yleiskielisten ja selkokielisten tekstien vertailu havainnollistaa, millaisia ohjeita selkomukauttajan tulee tuntea ja millaisia päätöksiä hänen täytyy osata ja uskaltaa tehdä.

KOHTI LUKUTAITOA: Kehitysvammaisuus & lukemaan ja kirjoittamaan opettaminen

Kirjassa keskitytään sellaisten oppijoiden lukemaan ja kirjoittamaan opettamiseen, joilla näiden taitojen oppiminen on erityisen haastavaa. Onnistuneen opetuksen järjestäminen vaatii opettajalta ymmärrystä oppimista vaikeuttavista tekijöistä ja tietoa mitä niiden minimoimseksi voisi tehdä. Tutkimuksien mukaan nämä oppijat oppivat parhaiten silloin, kun opetus on tehokasta, järjestelmällistä, motivoivaa ja yksilölliset vahvuudet huomioivaa. Kirjaassa kootaan yhteen opettajien tarvitsema teoriatieto ja opetuksessa toimiviksi todetut käytänteet.

Opin taitoja: selkokielisiä harjoituksia kouluun ja arkeen

Millaisia asioita jo osaan? Miten etenen tehtävässä oikeassa järjestyksessä? Mikä on minulle sopiva tapa muistaa ja oppia? Opin taitoja sisältää monipuolisen valikoiman tehtäviä opiskelutaitojen, ajattelun taitojen sekä sosiaalisten taitojen harjoitteluun. Selkokielinen materiaali on suunnattu ensisijaisesti alakouluikäisille oppijoille, joilla on jo lukemisen ja kirjoittamisen taitoja, mutta tarvitsevat erityistä tukea oppimisessaan. Monia harjoituksia voi soveltaa myös varttuneimmille oppijoille. Tehtävät ovat vapaasti kopioitavissa oppijalle.

Tulevia koulutuksia

Näytä lisää

Kohti saavutettavaa opetusta – selkokieli ja digityövälineet haltuun!

Koulutus alkaa: 22.9.2022

HUOM! Opetushallituksen tukema maksuton täydennyskoulutus on suunnattu seuraaville kohderyhmille:
Vapaa sivistystyö (kansalaisopistot, kansanopistot, kesäyliopistot, opintokeskukset), ammatillinen ja lukio-opetus: opettajat ja ohjaajat, S2-opettajat, erityisopettajat, äidinkielenopettajat.

Käytännönläheinen koulutus antaa tietoa, miten digityövälineitä voi hyödyntää osana opetusta ja ohjausta. Lisäksi koulutuksessa harjoitellaan palveluiden käyttöä ja koulutuskertojen välillä osallistujat kokeilevat digityövälineitä omassa työssään. Näiden kokemusten perusteella osallistuja rakentaa koulutuksen aikana itselleen digityövälinepakin, jota hän voi hyödyntää omassa työssään koulutuksen jälkeen. Tavoitteena on, että osallistujat oppivat huomioimaan paremmin erilaisten oppijoiden tarpeet ja osaavat hyödyntää digityövälineitä ja monikanavaisia palveluita opetuksessa ja ohjauksessa. Koulutuksessa tutustutaan myös kirjoitetun ja puhutun selkokielen perusteisiin sekä selkojulkaisujen ulkoasuun. Koulutuksessa tehdään pohdinta- ja kirjoitustehtäviä.

Selkokieltä opetukseen!

Koulutus alkaa: 29.9.2022

HUOM! Opetushallituksen tukema maksuton täydennyskoulutus on suunnattu seuraaville kohderyhmille: 
Vapaa sivistystyö (kansalaisopistot, kansanopistot, kesäyliopistot, opintokeskukset), ammatillinen ja lukio-opetus: opettajat ja ohjaajat, S2-opettajat, erityisopettajat, äidinkielenopettajat

Mikä suomen kielessä on helppoa tai hankalaa ihmisille, joille lukeminen on haastavaa? Miten kirjoitat sujuvaa selkokieltä? Miten muokkaat omista opetusmateriaaleistasi selkokielisiä? Perehdymme kurssilla selkokielen kirjoitusohjeisiin. Teemme paljon pieniä kirjoitustehtäviä ja yhden laajemman tehtävän, josta saa palautetta kouluttajilta. Puhumme myös saavutettavuudesta, selkokielen käyttäjäryhmistä, selkojulkaisun ulkoasusta ja kuvituksesta sekä selkokielisen puheen periaatteista.

Herätä erityisoppijan luovuus!

Koulutus alkaa: 29.9.2022

HUOM! Opetushallituksen tukema maksuton täydennyskoulutus on suunnattu ainoastaan perusopetuksen henkilöstölle: 
luokanopettajat, erityisopettajat, opettajat, koulunkäynnin avustajat.

Koulutuksessa tutustutaan erityisopetuksessa hyödyllisiin sovelluksiin (iPad) ja kehitetään osallistujien omia digitaitoja. Painopiste on opetuksen uudistamisessa niin, että oppimisesta tulee oppilaita aktivoivampaa luovan ilmaisun keinoin (mm. kuvakerronta, oppijan itsensä tekemät sähköiset tuotokset, e-kirjat, äänitteet, videot yms.) Koulutus on käytännönläheinen ja opetustyöhön läheisesti liittyvä. Jaamme käytännön ideoita, malleja ja kokemuksia iPadin eri sovellusten pedagogisesta hyödyntämisestä erityisopetuksessa. Etäjaksoilla osallistujat testaavat koulutuksessa saatuja tvt-taitoja ja opetusideoita omassa luokassaan/ryhmässään. Käyttökokemukset ja uudet ideat jaetaan kurssilaisten kesken ja myös verkossa kaikkien hyödynnettäväksi.

Oppimateriaalikeskus Opike
Linnoitustie 2B
02600 Espoo
Puhelin: 09 3480 9350
Sähköposti: tilaukset(at)kvl.fi
Opike sosiaalisessa mediassa© Opike 2020