Tablettilaitteet toimintakeskuksissa

Digitaalisten laitteiden hyödyntäminen kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnassa on ollut melko vähäistä. Toimintakeskuksissa käytetään kosketusnäyttötauluja ja jonkin verran tablettilaitteita esimerkiksi musiikin kuunteluun tai pelaamiseen, mutta ei juurikaan esimerkiksi itseilmaisun tai osallistamisen välineinä.

Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan (KVANK) laatimat osallisuuden ja työn laatukriteerit määrittelevät työ- ja päivätoiminnalle muun muassa median käytön tukemisen henkilön itsenäisyyteen liittyväksi tavoitteeksi. Itseilmaisuun ja lähiyhteisöihin liittymiseen on kirjattu myös omia median käytön sekä osallisuuden tavoitteita. Ilman käyttötaitoja kehitysvammaisen henkilön kohtalona voi olla putoaminen digitaaliseen kuiluun esimerkiksi ikäihmisten tavoin. Tämä voi tarkoittaa vaikkapa oppimiseen tai arjessa selviytymiseen liittyvää eriarvoistumista.

Kehitysvammaliiton yksikkö Opike on toteuttanut Erityistä voimaa -työnimen saaneen kokeilun, jonka tavoitteena on ollut kehittää työskentelymalli digitaitojen kehittämiseksi toimintakeskuksissa. Kokeilussa on perehdytetty päivä- ja työtoiminnan ohjaajia tablettilaitteiden käyttöön. Ammattilaiset ovat saaneet uutta osaamista ja ideoita, miten tablettia voi hyödyntää arjen dokumentoinnin ja itseilmaisun välineenä kehitysvammaisten asiakkaiden kanssa.

Kokeilun työpajapäiviä toteutettiin toimintakeskuksissa Espoossa, Inkeroisissa, Mikkelissä ja Pieksämäellä. Henkilöstön lisäksi myös päivä- ja työtoiminnan asiakkaat saivat oppia tablettilaitteiden mahdollisuuksista. Ryhmissä kokeiltiin valokuvausta, videointia, editointia, verkkokirjojen tekoa sekä vihreän seinän käyttöä. Toiminnassa oli koko ajan pyrkimyksenä kehitysvammaisten omien ideoiden ja ehdotusten toteuttaminen näillä tekniikoilla.

Opike tuottaa työskentelymallin kokeilusta materiaalia toimintakeskusten ja muiden yhteisöjen käyttöön vuoden 2023 aikana. Yleiskielinen opas esittelee laajan valikoiman aiheita ja ideoita, joita toteutettiin edellä mainituilla tekniikoilla ja joita ohjaava henkilöstö näki mielekkäinä. Selkokielinen osa tarjoaa arjen tilanteisiin liittyviä harjoituksia, joita kehitysvammaiset ja heidän ohjaajansa voivat yhdessä kokeilla tablettilaitteilla. Lisäksi materiaaliin kuuluu videotutoriaaleja tablettilaitteiden käytöstä.

Uutta intoa ja rohkeutta

Kokeiluun osallistuneiden kehitysvammaisten henkilöiden asenne tablettilaitteiden käyttöön oli lähes poikkeuksetta innostunutta ja ennakkoluulotonta.

”Tämä on mielenkiintoista vaihtelua. Uskallan!”, oli erään asiakkaan kommentti.

Henkilöstön mielestä työskentelymalli rohkaisi mukaan asiakkaita, jotka eivät normaalisti innostu lähtemään yhteiseen tekemiseen. Kun esimerkiksi kuvaamisen taidot kehittyivät, asiakkaat alkoivat samalla toimia rohkeammin ryhmässä. Eräs työtoiminnan ohjaaja kertoi oman suhtautumisensa muuttuneen tablettilaitteiden hyödyntämiseen kokeilun ansiosta. Hän huomasi, miten helposti laitteilla pystyi toteuttamaan kiinnostavia ideoita.

”Aivan mahtavaa oli tehdä tätä ja jatkoa seuraa. Olemme aivan innoissamme! Kiitos kun annoitte meille alkusysäyksen digimaailmaan”, ohjaaja kertoi.

Vaikka kokeilu osoitti, että ohjaajien ja asiakkaiden digiosaamista sekä myös osallisuutta on mahdollista kehittää tällaisella työskentelytavalla, se ei automaattisesti ”istu” toimintakeskusten arkeen. Uuden opettelussa on järkevää edetä tarpeeksi pienin askelin, esimerkiksi aluksi vain valokuvan ottamiseen keskittyen. Näin työskentelyyn ei synny liian korkeaa oppimiskynnystä.

Työskentelytavan onnistunut juurruttaminen työ- ja päivätoimintaan edellyttää ennakkoluulottomuuden lisäksi selkeää vuorovaikutusta jo pelkästään siksi, että asiakkaille on tärkeää avata joitain teknisiä termejä (editointi, muokkaaminen, pilveen tallentaminen jne). Työskentelytapa vaatii myös riittävää resurssointia ajankäytön suunnitteluun ja toimivaa tekniikkaa. Tämä tarkoittaa itse tablettilaitteiden lisäksi esimerkiksi toimivaa yhteistyötä IT-tuen kanssa.

Lisätietoa:
Opike/ Paula Jägerhorn, suunnittelija 040 523 4830
Opike/ Sakari Kilkki, suunnittelija 0400 325 390