Opin taitoja -materiaalista monipuolista tukea


Opikkeen toiminta ja julkaisut olivat esillä helmikuun ensimmäisenä viikonloppuna Pohjois-Suomen opettajapäivillä Oulussa. Yksi hyvän vastaanoton saanut tuote oli Opin taitoja -materiaali. Se sisältää monipuolisen valikoiman tehtäviä opiskelutaitojen, ajattelun taitojen sekä sosiaalisten taitojen harjoitteluun. Selkokielinen Opin taitoja on suunnattu ensisijaisesti alakouluikäisille oppijoille, joilla on jo lukemisen ja kirjoittamisen taitoja, mutta tarvitsevat erityistä tukea oppimisessaan.

”Kirja ja lisämateriaali sisältävät paljon vinkkejä ja ideoita opettajalle, miten vahvistaa oppijan taitoja”, kertoo kirjan tekijä, erityisopettaja Valma Karjalainen.

Jokaiselle lapselle ja nuorelle on tärkeä taito osata toimia yhdessä toisten kanssa. Valma Karjalaisen mielestä nyt esillä olevan lukutaidon vahvistamisen lisäksi myös itsetuntemuksen kasvattaminen sekä omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen ovat keskeisiä elinikäisen oppimisen ja arjen taitoja myös erityistä tukea tarvitseville oppijoille.

”Realistiset käsitykset omista kyvyistä vaativat pohjaksi rohkeutta kokeilla asioita ja taitoa arvioida omaa suoriutumista. Sitä kautta rakentuvat myös motivaatio ja aito oppimisen ilo”, Valma sanoo.

Opin taitoja -materiaalin selkokieliset harjoitukset linkittyvät opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin. Tehtävien avulla harjoitellaan esimerkiksi työskentelyn suunnittelemista, aloittamista ja loppuunsaattamista (Ajattelu ja oppimaan oppiminen) sekä itsestä kertomista ja kuuntelemista (Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu).

Opin taitoja -materiaalin kokonaisuuteen kuuluva ilmainen ladattava lisämateriaali löytyy tuotteen sivulta verkkokaupasta: Opin taitoja materiaali