Videoluentoja oppimisen tukemisesta


Kohti lukutaitoa-kirjaan liittyvissä videoluennoissa käsitellään niitä tekijöitä, jotka ovat kehitysvammaisten oppijoiden ja monien muidenkin paljon tukea tarvitsevien oppijoiden oppimisen esteiden taustalla. Kun pohditaan syitä kehitysvammaisen oppijan lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksiin, kognitiiviset tekijät nousevat usein ensimmäisenä mieleen. Eikä syyttä, koska ovathan ne tärkeitä selittäjiä siinä, miksi joidenkin on vaikea oppia näitä taitoja. Kuitenkaan kognitiiviset tekijät eivät välttämättä selitä koko koulumenestystä, vaan tutkimuksien mukaan kyseessä on luultavimmin kognitiivisten kykyjen ja psykologisten tekijöiden yhteinen vaikutus. Se myös tiedetään, että tukitoimet ovat hyödyllisiä vain silloin, kun oppija on motivoitunut tehtävien tekemiseen. (Kuva: iStock)

Videoiden teemat:

  1. Kehitysvammaisuus ja oppiminen
  2. Oman toiminnan sääteleminen ja opitun muistaminen
  3. Haasteet kielellisissä taidoissa ja hahmottamisessa
  4. Lukemisen valmiuksien harjoitteleminen
  5. Kirjoittamaan oppiminen
  6. Tavuista tarinoiksi

Siirry videoihin: https://bit.ly/kohti_lukutaitoa_opike (Kohti lukutaitoa)