Tutustu myös koulutuksiimme


Opike kouluttaa syksyllä 2022 verkossa!

Kohti saavutettavaa opetusta – selkokieli ja digityövälineet haltuun! (vapaa sivistystyö, ammatillinen ja lukio-opetus)

Koulutus alkaa: 22.9.2022

Käytännönläheinen koulutus antaa tietoa, miten digityövälineitä voi hyödyntää osana opetusta ja ohjausta. Lisäksi koulutuksessa harjoitellaan palveluiden käyttöä ja koulutuskertojen välillä osallistujat kokeilevat digityövälineitä omassa työssään. Näiden kokemusten perusteella osallistuja rakentaa koulutuksen aikana itselleen digityövälinepakin, jota hän voi hyödyntää omassa työssään koulutuksen jälkeen. Tavoitteena on, että osallistujat oppivat huomioimaan paremmin erilaisten oppijoiden tarpeet ja osaavat hyödyntää digityövälineitä ja monikanavaisia palveluita opetuksessa ja ohjauksessa. Koulutuksessa tutustutaan myös kirjoitetun ja puhutun selkokielen perusteisiin sekä selkojulkaisujen ulkoasuun. Koulutuksessa tehdään pohdinta- ja kirjoitustehtäviä. Kehitysvammaliitto » Koulutuskalenteri.  (Koulutus on täynnä)

Selkokieltä opetukseen! (vapaa sivistystyö, ammatillinen ja lukio-opetus) 

Koulutus alkaa: 29.9.2022

Mikä suomen kielessä on helppoa tai hankalaa ihmisille, joille lukeminen on haastavaa? Miten kirjoitat sujuvaa selkokieltä? Miten muokkaat omista opetusmateriaaleistasi selkokielisiä? Perehdymme kurssilla selkokielen kirjoitusohjeisiin. Teemme paljon pieniä kirjoitustehtäviä ja yhden laajemman tehtävän, josta saa palautetta kouluttajilta. Puhumme myös saavutettavuudesta, selkokielen käyttäjäryhmistä, selkojulkaisun ulkoasusta ja kuvituksesta sekä selkokielisen puheen periaatteista. Kehitysvammaliitto » Koulutuskalenteri  Kysy vapaita paikkoja: anu.parssinen@kvl.fi

Herätä erityisoppijan luovuus! (perusopetus)

Koulutus alkaa: 29.9.2022

Koulutuksessa tutustutaan erityisopetuksessa hyödyllisiin sovelluksiin (iPad) ja kehitetään osallistujien omia digitaitoja. Painopiste on opetuksen uudistamisessa niin, että oppimisesta tulee oppilaita aktivoivampaa luovan ilmaisun keinoin (mm. kuvakerronta, oppijan itsensä tekemät sähköiset tuotokset, e-kirjat, äänitteet, videot yms.) Koulutus on käytännönläheinen ja opetustyöhön läheisesti liittyvä. Jaamme käytännön ideoita, malleja ja kokemuksia iPadin eri sovellusten pedagogisesta hyödyntämisestä erityisopetuksessa. Etäjaksoilla osallistujat testaavat koulutuksessa saatuja tvt-taitoja ja opetusideoita omassa luokassaan/ryhmässään. Käyttökokemukset ja uudet ideat jaetaan kurssilaisten kesken ja myös verkossa kaikkien hyödynnettäväksi. Kehitysvammaliitto » Koulutuskalenteri  Kysy vapaita paikkoja: anu.parssinen@kvl.fi

Selkeää ja yhdenvertaista ohjausta erityisopetuksessa  (perusopetuksen, nivelvaiheen ja ammatillisen opetuksen erityisopettajat ja opinto-ohjaajat sekä s2-opettajat)

Koulutus jakautuu kahteen eri osuuteen: vuorovaikutus ja selkokieli (2 koulutuskertaa) sekä opinto-ohjaus (3 koulutuskertaa). Käytännönläheinen koulutus sisältää esityksiä ja kokemuspuheenvuoroja sekä harjoituksia ja työskentelyä niin koulutuskertojen aikana kuin etäjaksoilla. Lisätiedot koulutuksesta ja ilmoittautumiset: Kehitysvammaliitto » Koulutuskalenteri

Koulutuskalenterista löydät kaikki koulutuksemme: SIIRRY KOULUTUSKALENTERIIN