Yhdenvertaista ja yksilöllistä ohjausta erityisopetuksessa (2 op)

Yhdenvertaista ja yksilöllistä ohjausta erityisopetuksessa (2 op)

Ajankohdat:
29.10.2024 14:15 – 16:00
31.10.2024 14:15 – 16:00
5.11.2024 14:15 – 16:00
12.11.2024 14:15 – 16:00
26.11.2024 14:15 – 16:00

HUOM! Opetushallituksen tukema maksuton täydennyskoulutus on suunnattu seuraaville kohderyhmille:
Perusopetuksen, nivelvaiheen ja ammatillisen opetuksen erityisopettajat ja opinto-ohjaajat sekä s2-opettajat.

Toteutus

Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa (Teams).

Koulutuksen sisältö

Koulutus jakautuu kahteen eri osuuteen: vuorovaikutus ja selkokieli (2 koulutuskertaa) sekä opinto-ohjaus (3 koulutuskertaa). Osuudet täydentävät toisiaan ja antavat osallistujalle ideoita ohjauksen oman ”työkalupakin” kokoamiseen koulutuksen aikana.
Käytännönläheinen koulutus sisältää esityksiä ja kokemuspuheenvuoroja sekä harjoituksia ja työskentelyä niin koulutuskertojen aikana kuin etäjaksoilla.

Vuorovaikutus ja selkokieli -osuus

LOVIT – muistisääntö on avain onnistuneeseen kohtaamiseen. Se auttaa ammattilaisia sisäistämään, mikä on vuorovaikutuksessa tärkeää ja mihin kannattaa kiinnittää huomiota omassa tavassa kohdata vaativan erityisen tuen oppijoita. Asiaa käsitellään koulutuksessa käytännönläheisesti mm. videoesimerkkien kautta.

Osuudessa tutustutaan teorian ja harjoitusten avulla myös selkokielisen puheen ja vuorovaikutuksen ohjeisiin ja miten niitä voi hyödyntää ohjauksen vuorovaikutustilanteissa. Lisäksi luodaan lyhyt katsaus kirjoitettuun selkokieleen ja selkokielen tarvitsijoihin.

Selkokieli on saavutettavaa kieltä. Selkokieli on suomen kielen muoto, jossa kieltä on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi. Selkokielen tarkoitus on auttaa selkokieltä tarvitsevia ihmisiä tiedon saamisessa, lukemisessa ja osallistumisessa.

Opinto-ohjaus -osuus – ”Varhain on parhain.”

Miten monialaisen ohjausyhteistyön kaari muodostuu, kun työskennellään erityisen ja vaativan erityisen tuen oppijan kanssa? Mitä tarkoittaa periaate ”kaikki ohjaavat”? Mitä hyvän huomaaminen tarkoittaa yksilöllisessä ohjauksessa?

Osuus antaa uusia näkökulmia ja työkaluja sekä hakuvaiheen opinto-ohjaukseen (perusopetus + nivelvaihe) että opintojen aikaiseen opinto-ohjaukseen (ammatillinen koulutus). Keskeisiä aiheita ovat esimerkiksi RUORI -arviointimenetelmän hyödyntäminen tuen tarpeen tunnistamisessa ja yksilöllisten opintopolkujen suunnittelussa sekä saavutettavan opetuksen ja ohjauksen satelliittimalli TELMA-koulutuksessa.

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat saavat lisää osaamista vaativan erityisen tuen oppijan kohtaamiseen ja yksilölliseen ohjaukseen. Osallistujan käsitys ja kokemus vahvistuvat siitä, mitä on yhdenvertaisten mahdollisuuksien turvaaminen kaikille oppijoille, ja millaisin yhteistyön ja ohjauspalveluiden keinoin tähän päästään.

Osallistuminen

Opetushallituksen tukemana koulutukseen otetaan 15 osallistujaa. Opetushallitus ei vastaa mahdollisista ruokailu- ja matkakuluista eikä sijaisten järjestämisestä aiheutuvista kuluista.

Ilmoittaudu tästä