Haavoittuva keskustelu: Keskusteluanalyyttisia tutkimuksia kielellisesti epäsymmet risestä vuorovaikutuksesta

5 €

  • Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia kielellisesti epäsymmetrisestä vuorovaikutuksesta

Usein ajatellaan, että keskusteleminen on helppoa. On kuitenkin paljon ihmisiä, joille keskusteleminen ja vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa on vaikeaa. Tilanteet, joissa keskustelijat eivät ole kielellisesti samalla tasolla, voivat olla erityisen vaativia.

Moni hoitoalan ammattilainen, opettaja ja ohjaaja kohtaa päivittäin vuorovaikutustilanteita, joissa yrityksistä huolimatta keskustelu kangertelee. Kirjassa tutkitaan keskustelua ja ongelmia, joita keskustelussa voi olla. Kirjassa tutkitaan keskusteluja, joissa mukana afaattisia, muistisairaita ja kehitysvammaisia ihmisiä ja kielenoppijoita, Asperger-nuoria sekä änkyttävä lapsi. Kirjassa on mukana ohjeet selkokieliseen vuorovaikutukseen.

Kehitysvammaliiton tutkimuksia 6.

Varastossa

Tekijä

toim. Leealaura Leskelä ja Camilla Lindholm

Kustantaja

Kehitysvammaliitto ry

Julkaisuvuosi

2012

Painos

1. painos

Sivumäärä

300

Julkaisumuoto

Pehmeäkantinen kirja

Tuotenumero

635

ISBN

978-951-580-522-5