Kehitysvammaisten ihmisten työllisyystilanne 2013 – 2014

Raportissa on  tietoa kehitysvammaisten ihmisten työllisyystilanteesta vuosilta 2013-2014, kuten esim. lukumäärätietoja palkkatyössä tai avotyötoiminnassa olevista kehitysvammaisista ihmisistä.

Lukumäärätietojen lisäksi raportissa kuvataan mm. millaisilla työpaikoilla niin avotyötoiminnassa kuin tuetussa työssä olevat henkilöt työskentelevät ja millaisia työtehtäviä he tekevät. Lisäksi raportissa nostetaan esiin palkkatyöhön työllistymistä edesauttavia ja toisaalta niitä estäviä tekijöitä.

Kehitysvammaliiton selvityksiä 9.

Saatavilla verkkojulkaisuna (pdf).

Tekijä

Hannu T. Vesala, Simo Klem, Marika Ahlstén

Kustantaja

Kehitysvammaliitto ry, Kansalaisuusyksikkö

Julkaisuvuosi

2015

Sivumäärä

70

Julkaisumuoto

Verkkomateriaali

ISBN

978-951-580-625-3