Vuorovaikutus-e-kirja

30 €

Vuorovaikutus-kirjan uudistettu laitos (6. painos) on saatavana myös e-kirjana.

Vuorovaikutus alkaa syntymästä, ja vuorovaikutustaidot kehittyvät koko elämän ajan. Nämä taidot luovat kielen kehityksen perustan. Vaikeimminkin vammaisten ihmisten vuorovaikutus voi toimia yksilöllisten tarpeiden mukaisesti, jos heidän läheiset kumppaninsa osaavat käyttää heidän välillään parhaiten toimivia keinoja.

Kirjan painopiste on vaikeimmin vammaisten ihmisten vuorovaikutuksessa, sen arvioinnissa ja tukemisessa. Varhaista vuorovaikutusta tarkastellaan myös tyypillisesti kehittyvien lasten näkökulmasta syntymästä vaiheeseen, jossa he alkavat siirtyä puhekielen käyttöön. Kirja on tarkoitettu kaikille, jotka kohtaavat varhaisen vuorovaikutuksen keinoin kommunikoivia kumppaneita tai joita aihe kiinnostaa: vanhemmille, hoitajille, opettajille, puheterapeuteille ja muille kuntoutuksen ammattilaisille sekä alan opiskelijoille.

Kirjoittaja Kaisa Launonen on puheterapeutti ja logopedian dosentti. Hän on tehnyt pitkään kuntoutus-, opetus- ja tutkimustyötä vaikeimmin vammaisten ihmisten vuorovaikutuksen ja yhteisöllisen kuntoutuksen kehittämisen parissa. Vuorovaikutus ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 2007. Nyt ilmestyvä kuudes, päivitetty laitos pyrkii entistäkin vahvemmin korostamaan häiriöiden ja vaikeuksien rinnalla ja sijasta ihmisten vahvuuksia ja mahdollisuuksia, oikeuksia ja osallisuutta.

Tallenna tuote laitteellesi. Latauslinkki on voimassa kaksi vuotta ostopäivästä.

Painetun kirjan voit ostaa täältä: Vuorovaikutus – Opike

Tekijä

Kaisa Launonen

Kustantaja

Kehitysvammaliitto ry, Opike

Julkaisuvuosi

2023

Painos

6. painos, uudistettu laitos

Sivumäärä

188

Julkaisumuoto

e-kirja pdf

Tuotenumero

1849

ISBN

978-951-580-789-2