Hyvillä mielin median kanssa – selkokielisiä mediakasvatustehtäviä

Hyvillä mielin median kanssa -materiaali on tehty niille oppijoille, jotka hyötyvät selkokielisista tekstistä ja tehtävistä. Kohderyhmänä ovat 12-18 -vuotiaat ja heidän kasvattajansa. Tehtäviä voi hyödyntää myös nuorempien oppijoiden kanssa.

Tehtävät jakautuvat kolmeen eri aiheeseen: 1. tulkinta ja arvointi, 2. median tuottaminen, 3. toiminta mediaympäristössä. Tehtävät ovat kahden tasoisia oppijan luku- ja kirjoitustaidon mukaan.

Tuoteryhmät

Hyvillä mielin median kanssa

Hyvillä mielin median kanssa, pdf

hyvillamielin.pdf Lataa

Hyvillä mielin median kanssa - selkokielisiä mediakasvatustehtäviä